ยินดีต้อนรับ

Daily Archives: 2 กันยายน 2022

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาฯ

วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา คุณครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ และคุณครูชโลธร ขามธาตุ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูพรรณี เถาว์ทิพย์ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย