ยินดีต้อนรับ
Home 1 ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

การอบรมแกนนำเยาวชน Gen Z Academy หลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน”

วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูพนาไพร บุตรพรม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรมแกนนำเยาวชน Gen Z Academy หลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย และคุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน ในโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565 รอบคัดเลือก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ คือ คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา, คุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณครูประวัติ เพียสมนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และคุณครูพรรณี เถาว์ทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในโอกาส การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม​ในงานศพ​ คุณพ่อสุทธี สมบัติมาก​ ​ ณ​ วัดสว่างสุทธาราม

วันที่​ 30 พฤษภาคม​ พ.ศ.2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​และบุคลากรทางการศึกษา​ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม​ในงานศพ​ คุณพ่อสุทธี สมบัติมาก​ ​ ณ​ วัดสว่างสุทธาราม ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม​ในงานศพ​ นายนพกร​ ขันติ​วี​รวัฒน์​

วันที่​ 18 พฤษภาคม​ พ.ศ.25645 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​และบุคลากรทางการศึกษา​ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม​ในงานศพ​ นายนพกร​ ขันติ​วี​รวัฒน์​ (บุตรชายของคุณครูอัญชุลี​กร​ ขันติวี​รวัฒน์​ )​ ณ​ วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พิธีบวงสรวงบูชาองค์พระธาตุขามแก่นเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 13 เมษายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงบูชาองค์พระธาตุขามแก่นโดยมีดร. สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูชาองค์พระธาตุขามแก่นเนื่องในงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น “ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ” ณ วัดพระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากร้านข้าวหอมดวงใจ

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู​ และบุคลากรทางการศึกษา​รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากร้านข้าวหอมดวงใจ​ และคุณมินตรา เงินกรม ผู้ปกครองของ เด็กชายพีระพล ลาสา จำนวน 15,000 บาท​ ณ​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

การนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.30 น. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดยท่านธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร​ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, ท่านสุภาวดี แก้วสำราญ (ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา) ท่านศน.​ ณกันยา ไวคำ (หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา), ท่านศน.ศิริกุล ทัพซ้าย (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ), ท่านศน.ประทุมมา คำละมุล (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ), นางสาววรางคณา บุรานนท์ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน) และนางสาวชนินาถ สุวรรณศรี (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) ณ​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการวิจัยรูปแบบและกลไกการนำองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในรูปแบบการพัฒนาทั้งระบบของสถานศึกษาในบริบทจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 -12.00 น. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยรูปแบบและกลไกการนำองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในรูปแบบการพัฒนาทั้งระบบของสถานศึกษาในบริบทจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับบริษัทเชฟรอนสำรวจและผลิต ประเทศไทยจำกัด และศูนย์สะเต็มศึกษา สำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Secretariat : SEAMEO Secretariat) โดยท่าน ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.วรรณภา สมตา​ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการ นายสุริยัน ชมอาสา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวอริญรดา ธนารัชต์ญาดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวสุชานาถ ภูนามูล นักวิชาการสาธารณสุขทันตสาธารณสุข นางสาวณัชนิชา สนธิศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และคณะกรรมการสถานศึกษา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย