ยินดีต้อนรับ
Home 1 ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย และหัวหน้างานระเบียบวินัย ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

นักเรียนชุมนุมดนยตรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที ได้มอบหมายให้ คุณครูกรรชัย ศรีดี นำนักเรียนชุมนุมดนยตรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคุณภาพ วิชาวิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที ได้มอบหมายให้ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคุณภาพ วิชาวิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูชโลธร ขามธาตุ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชานาฏศิลป์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชานาฏศิลป์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคุณภาพ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที ได้มอบหมายให้ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคุณภาพ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม MCUKK #5 OPEN HOUSE

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม MCUKK #5 OPEN HOUSE เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมชมการจัดแสดงผลงานของนิสิตฝึกประสบการณ์สอน คือ พระราเมศวร์ พูลแก้วนายณรงฤทธิ์ คำสมัย และ นางสาวนิภาพร โมกสุวรรณ

พระภานุวิชญ์ ไชยราช เจ้าอาวาสวัดป่าหัวดง พร้อมด้วยคณะตัวแทนผู้ร่วมสมทบทุน บริจาคเก้าอี้ จำนวน 100 ตัว ให้กับโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

วันที่ 31 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับ พระภานุวิชญ์ ไชยราช เจ้าอาวาสวัดป่าหัวดง พร้อมด้วยคณะตัวแทนผู้ร่วมสมทบทุน บริจาคเก้าอี้ จำนวน 100 ตัว ให้กับโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ซึ่งมีรายนามผู้ร่วมบริจาคทุน คือ คุณทับทิม วิลเลี่ยม, คุณชัยวิชิต โชคชัย, คุณอุราวนีย์ เรโนล, คุณสุพัฒตา จิตกล้า, คุณสุภาภรณ์ โคลเฮอร์ตี้, คุณบัวผัน จ้อส, คุณสุรัตนา ฮวดเฮง, คุณสายยนต์ คาวานาค, คุณธิดารัตน์ แน่นอุดร, คุณนิภาภร แดร็ปเปอร์, คุณแม่ลำปาง โสดาดง และคุณกานต์พิชา โสดาดง โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

การสะท้อนผลการศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียนแนะแนว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมาย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการสะท้อนผลการศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียนแนะแนว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูชาลิสา ศรีเคน ในโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งหารเรียนรู้ PLC Revise ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

นักเรียนร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา “งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566” นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสะท้อนผลการศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการสะท้อนผลการศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูธนากร ชีกว้าง ในโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งหารเรียนรู้ PLC Revise ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ปฎิทิน

พฤษภาคม 2023
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

สื่อการเรียนรู้ e-Leanrning