ยินดีต้อนรับ
Home 1 2022

Yearly Archives: 2022

กิจกรรม “Merry Christmas And Happy New Year 2023”

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรม “Merry Christmas And Happy New Year 2023” ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โนนโพธิ์ศรีเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โนนโพธิ์ศรีเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

การแข่งขันกีฬาภายใน “พระธาตุขามแก่นพิทยาลัยเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “พระธาตุขามแก่นพิทยาลัยเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี บ้านขามเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี บ้านขามเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาไทย ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาไทย ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูธนากร ชีกว้าง ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนแนะแนว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนแนะแนว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูชาลิสา ศรีเคน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูขวัญภิรมย์ ปะระทัง ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูสุนิตตา บรรลุจิตร ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของครู สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของครู สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยคุณครูณิชาภัทร พรรณขาม ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย