ยินดีต้อนรับ
Home 1 2022 1 กันยายน

Monthly Archives: กันยายน 2022

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ฉบับที่ 16/2565)

ตาม ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่
13/2565) เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน 6 อัตรา และ
ผู้ช่วยเจ้าที่พัสดุ 1 อัตรา ลงวันที่ 12 กันยายน 2565 โดยโรงเรียนจะมีการสรรหาบุคคลด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 29 กันยายน 2565 นั้น
บัดนี้ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอนและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ฉบับที่ 15/2565)

การ​​รับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน​ ตำแหน่ง​ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง​ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ เรื่อง การ​​รับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน​

ตำแหน่ง​ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครในตำแหน่งดังกล่าว​ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โทรศัพท์ 0-4343-6162

การ​​รับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน​ ตำแหน่ง​ ครูช่วยสอน​ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ เรื่อง การ​​รับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน​ ตำแหน่ง​ #ครูช่วยสอน​ จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1.​ สาขาวิชาคณิตศาสตร์​ จำนวน 2​ อัตรา

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

4. สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา​ จำนวน​ 1​ อัตรา

5.​ สาขาวิชาดนตรี จำนวน​ 1​ อัตรา

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครในตำแหน่งดังกล่าว​ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โทรศัพท์ 0-4343-6162

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูพรรณี เถาว์ทิพย์ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนสังคมศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนสังคมศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูประวัติ เพียสมนา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น)

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูชโลธร ขามธาตุ และคุณครูศิริธร วงชาลี เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) โดยมีท่าน ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ทแอนด์ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

ร่วมรับการติดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

วันที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมรับการติดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศ จากท่านบุษกร ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการพัฒนาจัดการศึกษาพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1-3 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูชาลิสา ศรีเคน เข้าร่วมโครงการพัฒนาจัดการศึกษาพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

ปฎิทิน

กันยายน 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

สื่อการเรียนรู้ e-Leanrning