ยินดีต้อนรับ
Home 1 ไม่มีหมวดหมู่ (page 2)

ไม่มีหมวดหมู่

โครงการวิจัยรูปแบบและกลไกการนำองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในรูปแบบการพัฒนาทั้งระบบของสถานศึกษาในบริบทจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 -12.00 น. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยรูปแบบและกลไกการนำองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในรูปแบบการพัฒนาทั้งระบบของสถานศึกษาในบริบทจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับบริษัทเชฟรอนสำรวจและผลิต ประเทศไทยจำกัด และศูนย์สะเต็มศึกษา สำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Secretariat : SEAMEO Secretariat) โดยท่าน ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.วรรณภา สมตา​ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการ นายสุริยัน ชมอาสา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวอริญรดา ธนารัชต์ญาดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวสุชานาถ ภูนามูล นักวิชาการสาธารณสุขทันตสาธารณสุข นางสาวณัชนิชา สนธิศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และคณะกรรมการสถานศึกษา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ​ รับฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันเชื่อไวรัส Covid-19

เมื่อวันที่​ 27 ตุลาคม​ พ.ศ.2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย​ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูพรเพ็ญ สมบัติมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา​ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ​ รับฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันเชื่อไวรัส Covid-19 ขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน​ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครั้งนี้ ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

กิจกรรม​อำลา Mr.Christopher Comeau ครูชาวต่างชาติภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่​ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู​ บุคลากรศึกษา​ จัดกิจกรรม​อำลาและมอบของที่ระลึกแก่​ Mr.Christopher Comeau ครูชาวต่างชาติภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

ประชุมปิดภาคเรียน​ ภาคเรียนที่1/2564​

เมื่อวันที่​ 11​ ตุลาคม​ 2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ผู้อำนวย​การ​ สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ และบุคลากรทางการศึกษา​ จัดประชุมปิดภาคเรียน​ ภาคเรียนที่1/2564​ ณ​ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

โครงการชาวพุทธต้นแบบ​ และเข้าร่วมงานครบรอบการก่อตั้ง​ 36 ปี​ แห่งการพัฒนาจิตใจ​ ปัญญา​ และสังคม

เมื่อวันที่​ 3​ ตุลาคม​ 2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายครูชาลิสา ศรีเคน​ ครูอัจฉราภรณ์​ ต้นกันยา​ และครูธนายุทธ​ วรพันธ์​ นำนางสาวพิณญาดา​ รักษา​ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่​ 3/2​ ได้รับรางวัล​”เยาวชนไทย​ หัวใจโพธิสัตว์​” และนางสาวน้ำผึ้ง​ เมืองช้าง​ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 6 ได้รับรางวัล​ “เยาวชนต้นแบบวิถีพุทธ” จัดโดยโครงการชาวพุทธต้นแบบ​ และเข้าร่วมงานครบรอบการก่อตั้ง​ 36 ปี​ แห่งการพัฒนาจิตใจ​ ปัญญา​ และสังคม​ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ วิทยาเขตขอนแก่น

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จากคัดสรรผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ” ชื่อผลงาน”รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP model” ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่งนจังหวัดขอนแก่น ภาคีเครือข่าย ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของโรงเรียนด้วยดี รับชมวีดิโอที่ https://www.youtube.com/watch?v=aHzPmxNsyjAหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม : โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกภาคีเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลบ้านขาม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนน้ำดื่มแก่ผู้รับบริการวัคซีน และเป็นสถานที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกภาคีเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลบ้านขาม “รวมพลังต้านภัยโควิด-19” ณ อาคารอเนกประสงค์​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการควบคุมโรคแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการควบคุมโรคแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในโอกาสนี้ นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย