ยินดีต้อนรับ
Home 1 ไม่มีหมวดหมู่ (page 3)

ไม่มีหมวดหมู่

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นครูเชี่ยวชาญ

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นครูเชี่ยวชาญ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ นายอำนาจ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนซำสูงพิทยาคม นางสุภลักษณ์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และผู้ร่วมสังเกตการนายอดิศักดิ์ กีรติปรีชานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ. ขอนแก่น โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา นายประวัติ เพียสมนา นางหงษ์ลุน สะท้านบัว นางพรรณี เถาว์ทิพย์ และนางณัทชุดา บุติมุลตรี ครูชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยุงลายป้องกันไข้เลือดออกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางศึกษา ขอขอบคุณพ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนบ้านขาม ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยุงลายป้องกันไข้เลือดออกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการค่าย STEM ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธุ์ 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูนฤพล พลคามนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่าย STEM ศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล

ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลื่อเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลื่อเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล ในโอกาสนี้นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น เยี่ยมและให้กำลังใจ ณ หอประชุม อบจ.ขอนแก่น

บริษัทไลฟ์เวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด และร้านครัวคุณนุช ครอบครัวสอนบุญมา มอบศูนย์การเรียนรู้ “สอนบุญมา”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการฯ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอขอบพระคุณ คุณวิภารัตน์ สอนบุญมา กรรมการผู้จัดการ บริษัทไลฟ์เวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด และร้านครัวคุณนุช ครอบครัวสอนบุญมา มอบศูนย์การเรียนรู้ “สอนบุญมา” ให้แก่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คุณแม่ประทิน สอนบุญมา วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี ทางโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยขอกราบขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายประสิทธ์บันดาล ประทานพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง มีความสุข สมปรารถนา

พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณยายใส ใยแก้ว ณ เมรุวัดป่าบ้านขาม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์ อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย และฝึกซ้อมโดยครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ และ ครูธนายุทธ วรพันธ์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณยายใส ใยแก้ว ณ เมรุวัดป่าบ้านขาม

บริษัทไลฟ์เวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด และร้านครัวคุณนุช มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ “สอนบุญมา”

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการฯ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอขอบพระคุณ คุณวิภารัตน์ สอนบุญมา กรรมการผู้จัดการ บริษัทไลฟ์เวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด และร้านครัวคุณนุช ที่มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ “สอนบุญมา” จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คุณแม่ประทิน สอนบุญมา วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี

The fundamentals of Peru Mail Order Brides

For those who are unaware of the term, “Mail Order Brides” is known as a process where foreign women of all ages living in various countries are put on the internet and provided a chance to be married. This could be arranged by the website owners who definitely have contacted the bride’s region of origin and asked her in the event she would prefer to be called by people from that region for a marital relationship. The reason for this service is always to assist these types of women in starting a brand new your life in another country. The men who are seeking birdes-to-be have to fork out a bride’s dowry, which will sometimes reach thousands of dollars. The bride will never require any type of legal records or proof of citizenship and no primed period before the marriage contract is authorized.

There are a few things that brides so, who decide to work with “mail order brides” should be aware of. For starters, anyone who is supplying services of the nature ought to always be registered to be a company or perhaps organization. It could be wise to explore the company making an attempt and make sure it can be legal and not merely a group of people who happen to have got peruvian women for marriage come up with the idea. It may be necessary to follow through with certain legislation such as a Relationship Inspection.

Conversation is a very important aspect of any marriage. Generally there should never be any kinds of communication which have been unclear. Connection is anticipated between the celebrations and should have the star of the wedding and the bridegroom. There also needs to be a likelihood for your mailbox order brides’ parents to turn into involved. By being a part of the method, they may convey more influence within the decision and provide their own views.

It is important that your mailbox order brides’ agencies take precautions to ensure that the ladies are free coming from all legal and legal backgrounds. Their particular profiles should always mention that that they are free from almost all criminal activities. It may be a good idea to content the ‘No Contact’ purchase once the star of the wedding has recognized an party invitation. This gives the other party a chance to get rid of themselves from your situation without incurring legal consequences. Virtually any form of nuisance https://www.care.org.rw/index.php?option=com_content&view=article&id=2383 by party must be reported to the authorities.

When it comes to religion, there is absolutely no prohibition with this kind of design. Many mail buy brides happen to be converts coming from Islam, and some are keen on after this faith. It ought to be made clear that their cultural and faith based beliefs will be taken into account although processing their particular papers. The main points should be evidently mentioned, plus a request for the respective religions to be mentioned on the papers. Before choosing to become one of the mail order brides’ services, it is important that the get-togethers involved become matured and responsible people who is going to do everything in their power to continue to keep their accurate relationship honest.

The process could be simplified if both parties are willing to make clear all concerns, before the final contract is certainly drawn. It is important to note that this kind of marriage can be a lot more stable than patients that entail arranged relationships. Before choosing to into this kind of a matrimonial agreement, it is important that the few considers cautiously what they might gain and what they will lose also. By learning more about the Peru Mail Buy Brides product, you may determine whether it is the appropriate thing for you personally.

ร่วมแสดงมุทิตาจิต​ งานเกษียณอายุ​ราชการ​ท่านผู้อำนวยการสุรชัย​ บุษราคัม​ สู้เส้นชัยอุดมการณ์​ เกษมศานต์​ สราญสุข​ ณ​ โรงเรียนสีชมพูศึกษา

เมื่อวันที่​ 18​ กันยายน​ 2563​ โรงเรียน​พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.​สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ และบุคลากรทางการศึกษา​ ร่วมแสดงมุทิตาจิต​ งานเกษียณอายุ​ราชการ​ท่านผู้อำนวยการสุรชัย​ บุษราคัม​ สู้เส้นชัยอุดมการณ์​ เกษมศานต์​ สราญสุข​ ณ​ โรงเรียนสีชมพูศึกษา

ร่วมแสดงมุทิตาจิต​ งานเกษียณอายุ​ราชการคุณครูพรชัย​ สาพันธ์​ “ร้อยความรัก​ ถักทอใจ​ สายใยผูกพัน”

เมื่อวันที่​ 18​ กันยายน​ 2563​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น​พิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ และบุคลากรทางการศึกษา​ ร่วมแสดงมุทิตาจิต​ งานเกษียณอายุ​ราชการคุณครูพรชัย​ สาพันธ์​ “ร้อยความรัก​ ถักทอใจ​ สายใยผูกพัน”