ยินดีต้อนรับ
Home 1 2021 1 สิงหาคม

Monthly Archives: สิงหาคม 2021

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นครูเชี่ยวชาญ

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นครูเชี่ยวชาญ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ นายอำนาจ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนซำสูงพิทยาคม นางสุภลักษณ์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และผู้ร่วมสังเกตการนายอดิศักดิ์ กีรติปรีชานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ. ขอนแก่น โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา นายประวัติ เพียสมนา นางหงษ์ลุน สะท้านบัว นางพรรณี เถาว์ทิพย์ และนางณัทชุดา บุติมุลตรี ครูชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา