ยินดีต้อนรับ
Home 1 2021

Yearly Archives: 2021

โครงการควบคุมโรคแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการควบคุมโรคแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในโอกาสนี้ นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่​ 11​ กันยายน​ 2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายครูณัทชุดา​ บุติมุลตรี​ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ​ และบุคลากรทางการศึกษา​ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ​ ด้านการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ศตวรรษที่​ 21 ในรูปแบบออนไลน์​ ผ่านแอปพิเคชั่น​zoom​ ณ​ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​

ระหว่างวันที่​ 8-10 กันยายน​ 2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ สังกัด​ อบจ.ขอนแก่น ณ​ เรือนนภา​ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท​ แอนด์​ โฮเทลขอนแก่น

โครงการพัฒนาศักยภาพศาสนพิธีการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา คุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว และคุณครูธนยุทธ วรพันธ์ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศาสนพิธีการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา พร้อมด้วย ดร. วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง “การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัด อบจ. ขอนแก่น” หลักสูตร Workshop_17 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม –31 ตุลาคม 2564

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นครูเชี่ยวชาญ

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นครูเชี่ยวชาญ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ นายอำนาจ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนซำสูงพิทยาคม นางสุภลักษณ์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และผู้ร่วมสังเกตการนายอดิศักดิ์ กีรติปรีชานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ. ขอนแก่น โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา นายประวัติ เพียสมนา นางหงษ์ลุน สะท้านบัว นางพรรณี เถาว์ทิพย์ และนางณัทชุดา บุติมุลตรี ครูชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

เรื่องเล่าจากวง PLC ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ ห้องเรียนคณิตศาสตร์

นที่ 8 กรกฏาคม 2564 กลุ่มงานนิเทศฯ ดำเนินการจัดการเสวนาวิชาการ : เรื่องเล่าจากวง PLC ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตอนการศึกษาความเข้าใจมโนมติคณิตศาสตร์ เรื่องปริซึมและทรงกระบอก โดยใช้สถานการณ์จริงและการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 Practices ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยนายพนาไพร บุตรพรม นางพรรณี เถาว์ทิพย์ นางหงส์ลุน สะท้านบัว ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และ ดร.วรรณภา สมตา เป็นวิทยากร

การประชุมเชิงวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานนิเทศฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผอ.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และ ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะวิทยากร ในการนี้ นางณกันยา ไวคำ หน.กลุ่มงานนิเทศฯ ได้มาพบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประชุม​ ณ โรงแรมโซเทลขอนแก่น

การนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลาการศึกษา และนักเรียน ร่วมการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ณ ห้องประชุมศึกดิ์เทวา

พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกันจัดพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย