ยินดีต้อนรับ
Home 1 ฝ่ายบริหารและบุคลากร 1 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และกาฬสินธุ์

About root

Leave a Reply