ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 โครงการการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พื้นที่ อบต.บ้านขาม
โครงการการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม  โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พื้นที่ อบต.บ้านขาม

โครงการการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พื้นที่ อบต.บ้านขาม

วันที่ 31​ สิงหาคม 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พื้นที่ อบต.บ้านขาม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply