ยินดีต้อนรับ
Home 1 การประเมินล่าสุด 1 ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา พลศึกษา ครั้งที่ 1
ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา พลศึกษา ครั้งที่ 1

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา พลศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา พลศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูประวัติ เพียสมนา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ซึ่งมี ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมศึกษาชั้นเรียน

About root

Leave a Reply