ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้ คุณครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

About root

Leave a Reply