ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สวนภูมิภาค ประจำปี 2566
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สวนภูมิภาค ประจำปี 2566

เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สวนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 18​ สิงหาคม 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สวนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

About root

Leave a Reply