ยินดีต้อนรับ
Home 1 2023

Yearly Archives: 2023

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่​ 25 ธันวาคม​ 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูอดิศักดิ์ โคตรชุม, คุณครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ และคุณครูวรรณทิภา ธรรมโชติ ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียน เข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สุรินทร์เกมส์

วันที่​ 20-25 ธันวาคม​ 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้ คุณครูประวัติ เพียสมนา นำตัวแทนนักกีฬาโรงเรียน เข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สุรินทร์เกมส์ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูประวัติ เพียสมนา สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้🤩นาย รัชพงศ์ มาลาศรี 🥇 1 เหรียญทอง ประเภท ขว้างจักร 🥇 1 เหรียญทอง ประเภท ทุ่มน้ำหนัก

ร่วมพิธีเปิดกีฬาประเพณี ครั้งที่ 16 บ้านขามเกมส์ ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี หัวหน้าฝ่ายบริการ ร่วมพิธีเปิดกีฬาประเพณี ครั้งที่ 16 บ้านขามเกมส์ ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth) รุ่นที่ 9 จังหวัดขอนแก่น

วันที่​ 19​ ธันวาคม​ 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้ คุณครูนวมินตรา ภูวาดเขียน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth) รุ่นที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School) และนิเทศ ติดตาม สำหรับครูผู้สอน

วันที่ 19 ธันวาคม 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้ คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยศรีหา คุณครูวรรณทิภา ธรรมโชติ และคุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School) และนิเทศ ติดตาม สำหรับครูผู้สอน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1 การจัดทำหน่วยนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ Smart Learning by Thinking School เพื่อนำสู่การปฏิบัติ ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ร่วมต้อนรับ คุณครูนิชานันท์ ราวัน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

วันที่ 15 ธันวาคม 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู บุคลการทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ คุณครูนิชานันท์ ราวัน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยและต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และคณะผู้ร่วมเดินทางมาส่ง คุณครูนิชานันท์ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

นักเรียน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา สาธารณประโยชน์

วันที่ 15 ธันวาคม 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วย คุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี หัวหน้าฝ่ายบริการ นำนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา สาธารณประโยชน์ เก็บขยะ เก็บกวาดสถานที่ ณ วัดเจติยภูมิ (วัดพระธาตุขามแก่น)