ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณครู ผู้ให้การอบรมสั่งสอน ก่อนเริ่มการเรียนการสอน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

นักเรียน ร่วมลงทะเบียนพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใช้สิทธิทางการรักษา โดยโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมลงทะเบียนพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใช้สิทธิทางการรักษา โดยโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลือกตั้งและการยอมรับในนโยบายและคะแนนเสียงของเพื่อนๆที่ได้เลือกประธานนักเรียน ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2567 มีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด 158 คน ผลการเลือกตั้ง ดังนี้1️⃣คะแนนเสียงลำดับที่ 1 พรรคกระเฉด เบอร์ 3 ได้ 72 คะแนน (45.6%)2️⃣คะแนนเสียงลำดับที่ 2 พรรคเพื่อรบ พบเพื่อพัฒนา เบอร์ 2 ได้ 65 คะแนน (41.1%)3️⃣คะแนนเสียงลำดับที่ 3 พรรคที่จะล้อม พร้อมที่จะรัก เบอร์ 4 ได้ 12 คะแนน (7.6%)4️⃣คะแนนเสียงลำดับที่ 4 พรรคการเรียน เบอร์ 1 ได้ 9 คะแนน (5.7%)

นายรัชพงศ์ มาลาศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คว้ารางวัล 1 เหรียญทอง ประเภทขว้างจักร และ 1 เหรียญเงิน ประเภททุ่มน้ำหนัก ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน “13th Asean Schools

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายรัชพงศ์ มาลาศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญทอง ประเภทขว้างจักร และ 1 เหรียญเงิน ประเภททุ่มน้ำหนัก ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน “13th Asean Schools Games 2024” ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นักเรียนตัวแทนของโรงเรียน เข้ารับรางวัลกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสได้รับรางวัล Honorable Award (รางวัลชมเชย ระดับประเทศ) Thailand Green Mech Contest 2024

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คุณครูณฐภัทร ศรีวงษ์ นำนักเรียนตัวแทนของโรงเรียน เข้ารับรางวัลกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสได้รับรางวัล Honorable Award (รางวัลชมเชย ระดับประเทศ) ในการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด (Thailand Green Mech Contest 2024) ระดับ Advance ประเภททีม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารยิมเนเซียม สนามกีฬา อบจ.นนทบุรี โดยคุณครูผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูชโลธร ขามธาตุ และคุณครูณฐภัทร ศรีวงษ์

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ กิจกรรมเข้าค่ายฝึกการใช้เทคโนโลยี “กฏหมายใกล้ตัว และวิธีป้องกันภัยร้ายจากสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ กิจกรรมเข้าค่ายฝึกการใช้เทคโนโลยี “กฏหมายใกล้ตัว และวิธีป้องกันภัยร้ายจากสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน” โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

นักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยสิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้คุณครูเศรษฐวิทย์ วินิชวงค์ นำนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา

โครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนสร้างชาติ” ดี เก่ง กล้า รุ่นที่ 15

วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยสิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้คุณครูวรรณทิภา ขามธาตุ ,คุณครูนวมินตรา ภูวาดเขียน และคณะครูฝ่ายปกครอง นำนักเรียนแกนนำ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนสร้างชาติ” ดี เก่ง กล้า รุ่นที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

กิจกรรมอบรมรับฟังความรู้โทษของบุหรี่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมอบรมรับฟังความรู้โทษของบุหรี่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

นักเรียนเข้าร่วมค่าย One DaY Camp ค่ายเตรียมพอร์ต เพื่อน้องขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นที่ 25 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้คุณครูวรรณทิภา ขามธาตุ นำนักเรียนเข้าร่วมค่าย One DaY Camp ค่ายเตรียมพอร์ต เพื่อน้องขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น