ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย ณ หอประชุมอเนกประสงค์

วันที่ 27​ กรกฎาคม 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการนักเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คุณครูปารีณา ศิริพูล คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา และคุณครูศิริธร วังชาลี ร่วมต้อนรับท่านศน.ศิริกุล ทัพซ้าย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เพื่อรับการนิเทศติดตามโครงการนักเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ของตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ของตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ซึ่งจะนำเทียนไปถวาย ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)

โครงการค่ายพยาบาล ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย คริสเตียน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูชาลิสา ศรีเคน นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายพยาบาล ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย คริสเตียน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พิธีเปิดกองลูกเสือและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

นักเรียนร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายให้คุณครูชาลิสา ศรีเคน นำนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง

โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายให้คุณครูพนาไพร บุตรพรม นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์

กิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์