ยินดีต้อนรับ
Home 1 Author Archives: root

Author Archives: root

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้คุณครูชาลิสา ศรีเคน หัวหน้าฝ่ายงานแนะแนว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดังนี้ โรงเรียนบ้านคำม่วม-ดงเย็น โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ฯ โรงเรียนบ้านสำโรง โรงเรียนบ้านโคกท่า โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนพระธาตุขามแก่น โรงเรียนบ้านโนนเชือก และโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะตามศักยภาพ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนว ที่เชื่อมโยงในข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Appraisal : PA)

วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้คุณครูชาลิสา ศรีเคน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนว ที่เชื่อมโยงในข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Appraisal : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร

ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว ในโครงการจัดการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว ในโครงการจัดการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School) โดยมีท่านศึกษานิเทศก์ ประทุมมา คำละมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญและร่วมศึกษาชั้นเรียนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

พิธีเปิดงานประเพณี บุญกุ้มข้าวใหญ่ 117 ปี ของดีน้ำพอง ประจำปี 2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณี บุญกุ้มข้าวใหญ่ 117 ปี ของดีน้ำพอง ประจำปี 2567 โดยมีท่านไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น​ เป็นประธานในพิธี​ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำพอง

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะตามศักยภาพ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นวิทยาลัย

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับตัวแทนนักกีฬาที่ได้รับรางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับตัวแทนนักกีฬาที่ได้รับรางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์” ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ผลรางวัลการแข่งขัน ดังรายการต่อไปนี้คุณครูประวัติ เพียสมนา ได้รับโล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภทลานนายรัชพงศ์ มาลาศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประเภทลาน ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท ขว้างจักร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ประเภท ทุ่มน้ำหนักนางสาวเชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ประเภท ขว้างจักรหญิง

กิจกรรม เปิดกองลูกเสือ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่​ 7 กุมภาพันธ์​ 2567​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยศรีหา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมกิจกรรม เปิดกองลูกเสือ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11 และคณะท่านผู้บริหาร บุคลากรธนาคารออมสินภาค 11 เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ตามโครงการผลิตผักอินทรีย์

วันที่​ 6 กุมภาพันธ์​ 2567​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคุณระพิพรรณ บุตรคำ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11 และคณะท่านผู้บริหาร บุคลากรธนาคารออมสินภาค 11 เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ตามโครงการผลิตผักอินทรีย์ (ระบบการใช้น้ำแบบอัตโนมัติ) สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ณ สวนแปลงเกษตร PTP Smart Farm โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรกับท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคุณครูประวัติ เพียสมนา และคุณครูเศรษฐวิทย์ วินิชวงค์ นำนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์” เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรกับท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น