ยินดีต้อนรับ
Home 1 Author Archives: root

Author Archives: root

ลงนามถวายพระพร

เรื่องเล่าจากวง PLC ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ ห้องเรียนคณิตศาสตร์

นที่ 8 กรกฏาคม 2564 กลุ่มงานนิเทศฯ ดำเนินการจัดการเสวนาวิชาการ : เรื่องเล่าจากวง PLC ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตอนการศึกษาความเข้าใจมโนมติคณิตศาสตร์ เรื่องปริซึมและทรงกระบอก โดยใช้สถานการณ์จริงและการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 Practices ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยนายพนาไพร บุตรพรม นางพรรณี เถาว์ทิพย์ นางหงส์ลุน สะท้านบัว ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และ ดร.วรรณภา สมตา เป็นวิทยากร

การประชุมเชิงวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานนิเทศฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผอ.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และ ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะวิทยากร ในการนี้ นางณกันยา ไวคำ หน.กลุ่มงานนิเทศฯ ได้มาพบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประชุม​ ณ โรงแรมโซเทลขอนแก่น

การนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลาการศึกษา และนักเรียน ร่วมการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ณ ห้องประชุมศึกดิ์เทวา

พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกันจัดพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เสวนาวิชาการ เรื่องเล่าจากวง PLC ตอน การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ และคณะครู​ เข้าร่วมกลุ่มงานนิเทศฯ จัดการเสวนาวิชาการ เรื่องเล่าจากวง PLC ตอน การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก : โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Application โดย นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผอ.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา และ นางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เป็นคณะวิทยากร

กิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของครู​ และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน

ระหว่างวันที่​ 17-18 มิถุนายน​ 2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายครูอดิศักดิ์​ โคตรชุม​ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของครู​ และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน​ โรงเรียนปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น​ ณ​ โรงแรมเนทแกรนด์เทลขอนแก่น

โครงการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูปารีณา ศิริพูล และครูศิริธร วงชาลี รับการนิเทศโครงการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประจำปี 2564​ ณ​ หอประชุมศักดิ์เทวา

โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทยและสากล (กิจกรรมปฐมนิเทศ)

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทยและสากล (กิจกรรมปฐมนิเทศ) ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทลัย

กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา