ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูพรรณี เถาว์ทิพย์ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply