ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา ครั้งที่ 2
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา ครั้งที่ 2

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูประวัติ เพียสมนา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply