ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรม รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply