ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายให้คุณครูพนาไพร บุตรพรม นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์

About root

Leave a Reply