ยินดีต้อนรับ
Home 1 ไม่มีหมวดหมู่ 1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียน

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในโอกาส การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply