ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วยคุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ คุณครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพื่อสังเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยท่านดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ ท่านนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

About root

Leave a Reply