ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 การสอบวัดกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
การสอบวัดกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

การสอบวัดกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบวัดกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply