ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 โครงการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โครงการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูปารีณา ศิริพูล และครูศิริธร วงชาลี รับการนิเทศโครงการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประจำปี 2564​ ณ​ หอประชุมศักดิ์เทวา

About root

Leave a Reply