ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 ประชุมการจัดทำแผนกาจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมการจัดทำแผนกาจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชุมการจัดทำแผนกาจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมการจัดทำแผนกาจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสมุด โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply