ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 อบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา และครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

About root