ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 กิจกรรมติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านอำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

About root

Leave a Reply