ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 2
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 2

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาภาษาไทย โดยครูศิริธร วงชาลี ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ซึ่งมีบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้สังเกต ครูผู้สอนได้นำสื่อที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root