ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ กิจกรรมเข้าค่ายฝึกการใช้เทคโนโลยี “กฏหมายใกล้ตัว และวิธีป้องกันภัยร้ายจากสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน”
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ กิจกรรมเข้าค่ายฝึกการใช้เทคโนโลยี “กฏหมายใกล้ตัว และวิธีป้องกันภัยร้ายจากสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ กิจกรรมเข้าค่ายฝึกการใช้เทคโนโลยี “กฏหมายใกล้ตัว และวิธีป้องกันภัยร้ายจากสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน”

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ กิจกรรมเข้าค่ายฝึกการใช้เทคโนโลยี “กฏหมายใกล้ตัว และวิธีป้องกันภัยร้ายจากสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน” โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply