ยินดีต้อนรับ
Home 1 การประเมินล่าสุด 1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคัดกรองความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1″
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคัดกรองความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1″

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคัดกรองความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1″

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคุณครูศิรินทิพย์ ไชยสีหา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คุณครูนิชานันท์ ราวัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คุณครูศิริธร วงชาลี และคุณครูธนากร ชีกว้าง คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมต้อนรับท่านศน.ศิริกุล ทัพซ้าย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เพื่อรับการนิเทศติดตาม โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น “กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคัดกรองความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1” ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply