ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 การคัดเลือกนักกีฬากรีฑา เพื่อเป็นตัวแทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
การคัดเลือกนักกีฬากรีฑา เพื่อเป็นตัวแทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

การคัดเลือกนักกีฬากรีฑา เพื่อเป็นตัวแทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 เมษายน 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้คุณครูประวัติ เพียสมนา และคุณครูเศรษฐวิทย์ วินิชวงค์ นำนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกนักกีฬากรีฑา เพื่อเป็นตัวแทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 โดยมีนักกีฬาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทน ทั้งหมด 5 คน ดังนี้1.ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ พรมน้อย ขว้างจักร ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 14 ปี2.นายอลงกรณ์ มาลาศรี ขว้างจักร ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 16 ปี3.นายหนึ่งธารา คิดการ วิ่ง 4×400 รุ่นอายุ 16 ปี4.นายจารุวิทย์ ไชโย วิ่งข้าวรั้ว 110 รุ่นอายุ16 ปี5.นายวุฒิพงศ์ วิเศษจุมพล วิ่งมินิมาราธอน

About root

Leave a Reply