ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

วันที่ 4 เมษายน 2567​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ืท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply