ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำสัปดาห์พร้อมมอบประกาศนียบัตร การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำสัปดาห์พร้อมมอบประกาศนียบัตร การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำสัปดาห์พร้อมมอบประกาศนียบัตร การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำสัปดาห์ โดยท่านผู้อำนวยการให้โอวาทกับนักเรียน พร้อมมอบประกาศนียบัตร การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ให้กับนักเรียนทุกคน โดยมีตัวแทนนักเรียนรับมอบ ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply