ยินดีต้อนรับ
Home 1 การประเมินล่าสุด 1 ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply