ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพระยะสั้น สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หลักสูตร “การทำโมบายไหมพรม : ธุงอีสาน”
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพระยะสั้น สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หลักสูตร “การทำโมบายไหมพรม : ธุงอีสาน”

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพระยะสั้น สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หลักสูตร “การทำโมบายไหมพรม : ธุงอีสาน”

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้ คุณครูธนากร ชีกว้าง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพระยะสั้น สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หลักสูตร “การทำโมบายไหมพรม : ธุงอีสาน” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

About root

Leave a Reply