ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

About root

Leave a Reply