Daily Archives: 14 มีนาคม 2023

แสดงความยินดีกับคุณครูปารีณา ศิริพูล ที่ได้รับรางวัลครูศรีน้ำพอง และครูชโลธร ขามธาตุ ที่ได้รับรางวัลครูศรีน้ำพอง ประเภทผู้มีผลงานดีเด่น

วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่ ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติธร รูปสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “เด็กดีศรีขอนแก่น” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่ ... Read More »