ยินดีต้อนรับ

Daily Archives: 3 มีนาคม 2023

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที ได้มอบหมายให้ คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูธนากร ชีกว้าง ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ครูชโลธร ขามธาตุ และครูชัยวัฒน์ หายักวงษ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที ได้มอบหมายให้ ครูชโลธร ขามธาตุ และครูชัยวัฒน์ หายักวงษ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปิดชั้นเรียน ห้องเรียนแนะแนว ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนแนะแนว ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูชาลิสา ศรีเคน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย