ยินดีต้อนรับ
Home 1 2023 1 มีนาคม

Monthly Archives: มีนาคม 2023

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที ได้มอบหมายให้ คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูธนากร ชีกว้าง ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ครูชโลธร ขามธาตุ และครูชัยวัฒน์ หายักวงษ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที ได้มอบหมายให้ ครูชโลธร ขามธาตุ และครูชัยวัฒน์ หายักวงษ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปิดชั้นเรียน ห้องเรียนแนะแนว ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนแนะแนว ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูชาลิสา ศรีเคน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูขวัญภิรมย์ ปะระทัง ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที ได้มอบหมายให้ คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูสุนิตตา บรรลุจิตร ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566

วันที่ 8-11 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที ได้มอบหมายให้ คุณครูประวัติ เพียสมนา นำนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้วเกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า นายรัชพงศ์ มาลาศรี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทขว้างจักรชาย ที่ สถิติ 45.23 เมตร

แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์

วันที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ พรสุวรรณ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูนฤพล พลคาม ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูนฤพล พลคาม ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว พร้อมมอบของที่ระลึก ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

รางวัลการประกวดภาพระบายสี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติไทย ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพระบายสี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ นางสาวภัคจิรา รื่นประดู่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวอาฑิตยา ป้องคำไหล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวนิตยา หนะอินทร์
รางวัลชมเชย นางสาวสามิตี วงละคร, นางสาวชลลดา พระภูวงษ์, นางสาวมลลัดดา บุญตั้ว, นางสาวภัทรธาวดี นามวิเศษ และนางสาวเบญจวรรณ ใจมัง

การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์ขนส่งสินค้า ในโครงการ THAILAND GREEN MECH CONTEST 2022

วันที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์ขนส่งสินค้า ในโครงการ THAILAND GREEN MECH CONTEST 2022 การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน PROBLEM – BASED LEARNING ได้รับรางวัล INNOVATION IN THE APPLICATION OF SCIENCE ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในชื่อทีม “PTP Power” ซึ่งมีสามาชิกในทีมคือ
1. เด็กชายภูริพัฒน์ น้อยคา
2. เด็กชายวัชรพล สิงขาม
3. นายวีรพงษ์ เพียนู
4. นางสาวพิมพ์ทอง บุติมุลตรี
5. นางสาวสลิล วินเซ็นต์
6. นายเอกราช ป้องคำไหล
7. นายกิตติธร รูปสะอาด
โดยมีครูผู้ควบคุมทีม คือ คุณครูชโลธร ขาม ธาตุ และคุณครูนฤพล พลคาม

ปฎิทิน

มีนาคม 2023
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

สื่อการเรียนรู้ e-Leanrning