Home / 2022 / ธันวาคม

Monthly Archives: ธันวาคม 2022

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท ... Read More »

โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของครู สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท ... Read More »