ยินดีต้อนรับ

Daily Archives: 12 กันยายน 2022

การ​​รับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน​ ตำแหน่ง​ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง​ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ เรื่อง การ​​รับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน​

ตำแหน่ง​ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครในตำแหน่งดังกล่าว​ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โทรศัพท์ 0-4343-6162

การ​​รับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน​ ตำแหน่ง​ ครูช่วยสอน​ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ เรื่อง การ​​รับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน​ ตำแหน่ง​ #ครูช่วยสอน​ จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1.​ สาขาวิชาคณิตศาสตร์​ จำนวน 2​ อัตรา

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

4. สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา​ จำนวน​ 1​ อัตรา

5.​ สาขาวิชาดนตรี จำนวน​ 1​ อัตรา

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครในตำแหน่งดังกล่าว​ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โทรศัพท์ 0-4343-6162