ยินดีต้อนรับ

Daily Archives: 1 กันยายน 2022

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูประวัติ เพียสมนา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียนห้องเรียนสังคมศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนสังคมศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย