ยินดีต้อนรับ
Home 1 2022 1 มกราคม

Monthly Archives: มกราคม 2022

การประเมินผลงานของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย และคุณครูปารีณา ศิริพูล เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น​ ตำแหน่ง​ ครูวิทยฐานะ​ ครูชำนาญการ

เมื่อวันที่​ 26​ มกราคม​ 2565 ​โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย​ และ​ ครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น​ ตำแหน่ง​ ครูวิทยฐานะ​ ครูชำนาญการ​ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการ​ ท่านนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน นางชโลธร​ ขามธาตุ​ ตำแหน่ง​ ครู ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา การทำความสะอาดชุมชนหรือสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา การทำความสะอาดชุมชนหรือสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ณ วัดพระธาตุขามแก่น (เจติยภูมิ บ้านขาม)

พิธีมอบรางวัลของคุรุสภา​ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66​ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่​ 17​ มกราคม​ 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายคุณครูศิรินท​ร์ทิพย์​ ไชยสีหา​ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลของคุรุสภา​ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66​ ประจำปี 2565 รับมอบรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับประเทศ​ รางวัลระดับเหรียญทองแดง​เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย​ PTP Model ณ ห้องประชุมแคนแก่นคูณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 9​ จังหวัดขอนแก่น

โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ

เมื่อวันที่​ 9​ มกราคาม​ 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายครูพรรณี​ เถาว์ทิพย์​ และครูพนารัตน์​ ใจมั่น​ เจ้าร่วมโครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน​ (ฉบับที่2)​ พ.ศ.​ 2563​ (หนังสือ​ ว.845)​ รุ่นที่​ 2​ ณ​ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เข้าพบเพื่อขอพร เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมครูปารีณา ศิริพูล เป็นตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าพบเพื่อขอพร ท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น), ท่านพงเจตน์ พรกุณา (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) ท่านนำศิลป์ วิเศษ (ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) และท่านสุภาวดี แก้วสำราญ (ผู้อำนวยการส่วนการบริหารการศึกษา) เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนตลอดไป

การประชุมคัดเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมคัดเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา