ยินดีต้อนรับ

Daily Archives: 29 ธันวาคม 2021

การสอบวัดกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบวัดกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย