ยินดีต้อนรับ

Daily Archives: 20 ธันวาคม 2021

กิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูวรรณทิภา ธรรมโชติ นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น โดย NODE เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น