ยินดีต้อนรับ

Daily Archives: 17 ธันวาคม 2021

การคัดกรองปัญหาด้านการอ่าน การเขียน

วันที่ 16​ ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิืทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคุณครูปารีณา ศิริพูล คุณครูศิริธร วงชาลี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาภาษาไทย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้ารับการคัดกรองปัญหาด้านการอ่าน การเขียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในโอกาส ท่าน ศน.ศิริกุล ทัพซ้าย (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) เข้าร่วมคัดกรองนักเรียนในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยา​ศาสตร์ ครั้งที่ 2

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยา​ศาสตร์​ โดยคุณครูอัจฉราภรณ์​ ต้นกันยา​ ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ซึ่งมีบรรยากาศสร้างรอยยิ้ม ครูผู้สอนได้เสริมแรง​ ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย​ และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย