ยินดีต้อนรับ
Home 1 2021 1 กันยายน

Monthly Archives: กันยายน 2021

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จากคัดสรรผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ” ชื่อผลงาน”รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP model” ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่งนจังหวัดขอนแก่น ภาคีเครือข่าย ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของโรงเรียนด้วยดี รับชมวีดิโอที่ https://www.youtube.com/watch?v=aHzPmxNsyjAหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม : โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกภาคีเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลบ้านขาม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนน้ำดื่มแก่ผู้รับบริการวัคซีน และเป็นสถานที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกภาคีเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลบ้านขาม “รวมพลังต้านภัยโควิด-19” ณ อาคารอเนกประสงค์​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการควบคุมโรคแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการควบคุมโรคแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในโอกาสนี้ นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่​ 11​ กันยายน​ 2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายครูณัทชุดา​ บุติมุลตรี​ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ​ และบุคลากรทางการศึกษา​ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ​ ด้านการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ศตวรรษที่​ 21 ในรูปแบบออนไลน์​ ผ่านแอปพิเคชั่น​zoom​ ณ​ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​

ระหว่างวันที่​ 8-10 กันยายน​ 2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ สังกัด​ อบจ.ขอนแก่น ณ​ เรือนนภา​ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท​ แอนด์​ โฮเทลขอนแก่น

โครงการพัฒนาศักยภาพศาสนพิธีการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา คุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว และคุณครูธนยุทธ วรพันธ์ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศาสนพิธีการ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา พร้อมด้วย ดร. วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง “การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัด อบจ. ขอนแก่น” หลักสูตร Workshop_17 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม –31 ตุลาคม 2564