ยินดีต้อนรับ

Daily Archives: 1 มิถุนายน 2021

ประชุมเชิงปรฏิบัติการ การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยกาสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปรฏิบัติการ การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

การประชุมออนไลน์ซักซ้อมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเขียนรายงานปรากฏการณ์ในชั้นเรียน

เมื่อวันที่​ 28 พฤษภาคม​ 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ และบุคลากรทางการศึกษา​ ร่วมการประชุมออนไลน์ซักซ้อมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเขียนรายงานปรากฏการณ์ในชั้นเรียน จากการศึกษาชั้นเรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562-2563 ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.โชคชัย ยืนยงและคณะ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานเบิ่งแงงครูนักวิจัยและต่อยอดงานวิจัยสู่การตีพิมพ์บนวารสาร ณ​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย