ยินดีต้อนรับ
Home 1 2021 1 พฤษภาคม

Monthly Archives: พฤษภาคม 2021

ประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ การรับโอน​ (ย้าย)​ ข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีความประสงค์รับโอน​(ย้าย)​ ข้าราชการครูสาขาวิชา​ ฟิสิกส์ จำนวน​ 1​ อัตรา

ประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ การรับโอน​ (ย้าย)​ ข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีความประสงค์รับโอน​(ย้าย)​ ข้าราชการครูสาขาวิชา​ ฟิสิกส์ จำนวน​ 1​ อัตรา รายละเอียด​ดังประกาศที่แนบมานี้​ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่​โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ โทรศัพท์​ 04-343-6126, 0895693656 (ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย)​ และ​0942689339(ครูปารีณา​ ศิริพูล)​ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โครงการฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

ระหว่างวันที่​ 23-24 พฤษภาคม​ พ.ศ.2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการฯ​ สุภภาภรณ์ มาอุ้ย หมอบหมาย คุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คุณครูพรรณี เถาทิพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา คุณครูอรุณรัตน์ ชินนะวงษ์ และคุณครูปาจรียา สีทัดยศ​ ร่วมโครงการฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของคุณครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการอบรมรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

การสะท้อนผล การศึกษาชั้นเรียนใสโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งหารเรียนรู้ PLC Revise

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการสะท้อนผล การศึกษาชั้นเรียนใสโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งหารเรียนรู้ PLC Revise ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย และ คุณครูพรรณี เถาว์ทิพ เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประชุมการจัดทำแผนกาจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมการจัดทำแผนกาจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสมุด โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ขอความร่วมมือให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือพักอาศัยที่ต่างจังหวัดระหว่างปิดภาคเรียน ให้กลับภูมิลำเนาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เรื่อง​ มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ขอความร่วมมือให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือพักอาศัยที่ต่างจังหวัดระหว่างปิดภาคเรียน ให้กลับภูมิลำเนาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังของจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งกักตัวไม่ไปในสถานที่เสี่ยง และทำแบบประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนในคิวอาร์โค้ด ( QR Code ) ด้านล้างที่แจ้งวันนี้

เข้ารับการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในโอกาสนี้ยินดีต้อนรับท่านสุภาวดี แก้วสำราญ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา, ท่านศึกษานิเทศก์ ณกันยา ไวคำ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ท่านศึกษานิเทศก์ ศิริกุล ทัพซ้าย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และ ท่านศึกษานิเทศก์ ประทุมมา คำละมูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการติดตามการนิเทศ ด้วยความยินดียิ่ง

งานเสวนาทางวิชาการเรื่องเล่าจากวงPLC ในรูปแบบการเสวนาแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม #งานเสวนาทางวิชาการเรื่องเล่าจากวงPLC# ในรูปแบบการเสวนาแบบออนไลน์ การยกรระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตลอดปี 2563 ถึงช่วงเวลาสรุปผลการดำเนินงาน และเล่าสู่กันฟังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาแนวทางต่อไปเพื่อให้เกิดวิถีแห่งความยั่งยืน #เป็นวิถีการปฏิบัติที่ดี ต่อเนื่อง ยั่งยืน