ยินดีต้อนรับ
Home 1 ประกาศล่าสุด

ประกาศล่าสุด

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา แนะแนว ครั้งที่ 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา แนะแนว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูชาลิสา ศรีเคน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๖๕